Nu esti membru KeyPeople? Creeaza-ti contul!
Prenumele:*
Numele de familie:*
Adresa de email:*
Nume de utilizator (username):*
Parola de acces:*
Confirma parola:*
Nume companie:*
Pozitie ocupata:*
Introdu textul din imagine:*
Esti membru KeyPeople? Intra in cont!
Nume de utilizator:
Parola de acces:
Serviciul de HR KeyJobs poate fi accesat gratuit pana pe 31 decembrie 2013. Beneficiaza de avantajele portalului de resurse umane!

Daniel Piscoci

Supervizor lucr?ri civile, NETCITY TELECOM S.A.

Motto personal: Situarea pe o pozi?ie plin? de provoc?ri care s? ofere atât responsabilit??i cât ?i recompense pe m?sura preg?tirii profesionale

Arii profil: Pagina personala - Info - Parteneri - Web
Despre Daniel Piscoci
Domenii de activitate:
Pozitia curenta:
Supervizor lucr?ri civile
Zonele tarii unde fac afaceri:
Data nasterii:
3 iunie 1971 (49 ani si o saptamana)
Locul nasterii:
Bucuresti
Stare civila / familie:
casatorit(a)
Sex:
Masculin
Nationalitate:
roman
Membru KeyPeople de:
8 ani si 3 luni
Activitate profesionala Daniel Piscoci
Supervizor lucr?ri civile, NETCITY TELECOM S.A.
aprilie 2009 - ianuarie 2012 (2 ani si 9 luni)
Urm?rirea ?i monitorizarea activit??ilor de execu?ie a infrastructurii Metropolitane de fibr? optica a NETCITY TELECOM de c?tre subcontractori conform proiectelor, specifica?iilor tehnice ?i a normelor interne pentru respectarea calitatii lucrarilor în termenele agreate. Colaborarea cu Prim?ria Municipiului Bucure?ti , Prim?riile de sector ?i subcontractorii pentru finalizarea Proceselor verbale interfazice, de lucr?ri ascunse, recep?ie ?i situa?ii de lucr?ri. Preg?te?te ?i supervizeaz? echipele de instalare tubete/cabluri fibra optic? ?i integrarea echipamentelor de infrastructur? de telecomunica?ii conform Sistemului de Management Integrat al calit??ii.
Inginer de asigurare a calit??ii , TOPEX S.A.
septembrie 2008 - martie 2009 (6 luni si 2 saptamani)
Activit??i de monitorizare ?i de asigurare a calit??ii în cadrul firmei, pe baza Sistemului de Management Integrat. Asigurarea respect?rii procedurilor de sistem ?i instruc?iunilor de lucru ?i de testare în produc?ia de serie. Participarea la testarea ?i validarea unor noi produse. Asigurarea respect?rii, în procesul de produc?ie a Directivelor UE RoHS ?i WEEE ?i a legilor na?ionale asociate.
Coordonator zonal Opera?iuni , UPC ROMANIA S.A.
octombrie 2005 - iulie 2008 (2 ani si 9 luni)
Coordonarea echipei de tehnicieni c.a.t.v la nivel local. Stabilirea principalelor obiective pentru angaja?ii din subordine, precum ?i resursele necesare ?i mijloacele principale pentru realizarea lor. Monitorizarea nivelului de îndeplinire a responsabilit??ilor ?i sarcinilor echipei din subordine. Asigurarea respect?rii procedurilor, regulilor ?i regulamentelor companiei în cadrul echipei coordonate. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor alocate. Posedarea unei foarte bune cunoa?teri a sistemului de transmisie prin cablu, cuno?tin?e standard C.A.T.V, masur?tori parametri de semnal, canale TV, spectru de frecven?e utilizat, decodoare digitale, mont?ri antene de satelit, service Head-End, service noduri optice ?i amplificatoare de trunchi.
Manager re?ea Santier Grivi?a , S.C ASTRAL TELECOM S.A.
mai 1994 - septembrie 2005 (11 ani si 4 luni)
Urm?rirea ?i generarea corect? a ordinelor de lucru, preluarea ?i rezolvarea reconect?rilor, transferurilor ?i deconect?rilor din re?eaua de cablu. Echipa coordonat? contribuie prin toate mijloacele disponibile la promovarea imaginii companiei. Implicarea în recrutarea de noi angaja?i profesioni?ti ?i bine preg?ti?i. Monitorizarea nivelului de îndeplinire a responsabilit??ilor ?i sarcinilor echipei conduse. Participarea la implementarea ?i realizarea cu succes a valorilor companiei ?i a programului de dezvoltare profesional? a angaja?ilor. Participarea la instalarea ?i punerea in func?iune a uneia din cele mai moderne Head End-uri din ?ar?, marca Barco Belgia, în Pia?a Unirii din Bucure?ti.
Studii Daniel Piscoci
facultate: Universitatea Hiperyon, Facultatea de ?tiin?e Economice, Bucure?ti
septembrie 2002 - iulie 2006 (3 ani si 11 luni), Bucuresti
Management Economic
Hobby-uri
Turismul, muzica anilor ‘80, electronica, Lego, ceasurile Citizen Eco Drive