Nu esti membru KeyPeople? Creeaza-ti contul!
Prenumele:*
Numele de familie:*
Adresa de email:*
Nume de utilizator (username):*
Parola de acces:*
Confirma parola:*
Nume companie:*
Pozitie ocupata:*
Introdu textul din imagine:*
Esti membru KeyPeople? Intra in cont!
Nume de utilizator:
Parola de acces:
Serviciul de HR KeyJobs poate fi accesat gratuit pana pe 31 decembrie 2013. Beneficiaza de avantajele portalului de resurse umane!

Eugen Carata

consultant independent, Eugen Carata PFA

Motto personal: Fii mai performant mâine decât e?ti ast?zi

Eugen Carata
face business in stil
Arii profil: Pagina personala - Info - Parteneri - Web
Despre Eugen Carata
Domenii de activitate:
Pozitia curenta:
consultant independent
Zonele tarii unde fac afaceri:
Data nasterii:
26 ianuarie 1967 (55 ani si 7 luni)
Locul nasterii:
Bucure?ti
Stare civila / familie:
divortat(a), 1 copil
Membru KeyPeople de:
11 ani si 9 luni
Succese Profesionale
În fiecare slujb?, am avut succese personale ?i profesionale
 
Esecuri Profesionale
Când am p?r?sit o slujb?, cel care m-a înlocuit nu mi-a continuat proiectele ?i nici nu le-a între?inut pe cele implementate
 
Activitate profesionala Eugen Carata
consultant independent, Eugen Carata PFA
februarie 2000 (22 ani si 6 luni)
Sunt consultant independent pentru administra?ia public? local? (prim?rii ?i consilii jude?ene) în domeniile: informatic?, management ?i marketing. Aceste domenii nefiind priorit??i pentru clien?i, mi-am diversificat activitatea elaborând studii de pia??, de prefezabilitate, tehnice, fezabilitate, cereri de finan?are pentru fondurile structurale ?i în alte domenii: s?n?tate, mediu, educa?ie, turism, IMM. În ultima perioad? m? focalizez pe Planuri Locale de Dezvoltare (analize pe 52, maxim 63 de domenii de activitate, analiza SWOT, sintez?, prioritiz?ri, variante de dezvoltare, strategia de dezvoltare (care include ?i strategia de dezvoltare durabil?: ecologic?, economic? ?i social?), programe de dezvoltare, pachete integrate de proiecte de dezvoltare, monitorizare, evaluare, audit, reactualizare, management, etc. Pân? în prezent am elaborat 57 de proiecte pentru 23 de prim?rii ?i 4 consilii jude?ene.
Studii Eugen Carata
master in desfasurare: CODECS
octombrie 2005 (16 ani si 10 luni), Bucure?ti
Am început a doua etap? MBA din cadrul CODECS, care cuprinde managementul performan?ei, managementul schimb?rii ?i managementul proiectelor. Nu am terminat aceast? etap? din motive financiare
curs: S&T România
octombrie 2006 - octombrie 2006 (3 saptamani si 4 zile), Bucure?ti
Am urmat un curs în timpul colabor?rii mele cu S&T România de management de proiect
curs: TREND CNSULT
octombrie 2006 - octombrie 2006 (o saptamana si 4 zile), Bucure?ti
Am ob?inut diploma în vânzare consultativ?
curs: Federa?ia Asocia?iilor de Proprietari
august 2003 - noiembrie 2003 (3 luni si 4 saptamani), Bucure?ti
În urma cursului ?i a examenului am primit diploma de administrator de imobile
master: CODECS
septembrie 1998 - iunie 1999 (9 luni si 2 saptamani), Bucure?ti
Am urmat prima etap?, în urma c?reia am ob?inut diploma profesional? în management, absolvind cursurile: Management Financiar, Management Efectiv ?i Managementul Clien?ilor
curs: Centru Teritorial de Perfec?ionare a Reprezentan?ilor Ale?i ?i a Func?ionarilor din Administra?ia Public? Local?
martie 1996 - octombrie 1996 (8 luni si 4 zile), Bucure?ti
În perioada în care îndeplineam func?ia de Director Tehnic al Prim?riei Capitalei, am urmat cursuri intensive de management general
curs: AROMAR
august 1990 - octombrie 1990 (3 luni si o zi), Bucure?ti
Am urmat un curs introductiv în management ?i marketing, în urma c?ruia mi-am schimbat orizontul profesional, din tehnic înspre management
facultate: Facultatea Automatic? ?i Calculatoare - UPB
septembrie 1986 - iunie 1992 (5 ani si 9 luni), Bucure?ti
Am urmat cursurile serale, primii patru ani (1986-1990) ?i ultimii doi ani la cursuri de zi (1990 - 1992), terminând sec?ia Robo?i cu lucrarea de diplom? în Computer Inttegrated Manufactury, ob?inând diploma de inginer automatist în conducerea cu ajutorul calculatorului a robo?ilor ?i a sistemelor flexibile de fabrica?ie
liceu: Liceul Industrial Spiru Haret Bucure?ti
septembrie 1981 - iunie 1985 (3 ani si 9 luni), Bucure?ti
Am urmat cursurile liceului, în urma c?ruia am ob?in diploma de electronist pentru automatiz?ri
Hobby-uri
Drume?ii