Nu esti membru KeyPeople? Creeaza-ti contul!
Prenumele:*
Numele de familie:*
Adresa de email:*
Nume de utilizator (username):*
Parola de acces:*
Confirma parola:*
Nume companie:*
Pozitie ocupata:*
Introdu textul din imagine:*
Esti membru KeyPeople? Intra in cont!
Nume de utilizator:
Parola de acces:
Serviciul de HR KeyJobs poate fi accesat gratuit pana pe 31 decembrie 2013. Beneficiaza de avantajele portalului de resurse umane!

Marius Grigoriu

Director General, CMG Development

Motto personal: Un om de afaceri de succes face tot ceea ce un om de afaceri fara succes refuza sa faca.

marius-grigoriu
Marius Grigoriu
face business in stil
Arii profil: Pagina personala - Info - Parteneri - Web
Despre Marius Grigoriu
Pozitia curenta:
Director General
Zonele tarii unde fac afaceri:
Data nasterii:
15 august 1980 (41 ani si 10 luni)
Locul nasterii:
Vaslui
Stare civila / familie:
casatorit(a)
Venit anual:
1000 EUR
Sex:
Masculin
Nationalitate:
Roman
Membru KeyPeople de:
11 ani si 3 saptamani
Succese Profesionale
CMG Development
 
Esecuri Profesionale
Nu am.
 
Activitate profesionala Marius Grigoriu
Director General, CMG Development
ianuarie 2008 (14 ani si 5 luni)
- Promovarea imaginii companiei si a ofertei imobiliare
- Prospectarea pie?ei imobiliare reale în scopul de a identifica noi oportunit??i de
tranzactionare;
- Analiza nevoilor si cerintelor clientilor
- Consilierea clien?ilor prin telefon ?i / sau fa??-în-fa?? in cadrul întâlnirilor
- Promovarea tranzactiilor imobiliare, în scopul de a câ?tiga noi clien?i, ?i men?inerea
rela?iilor cu clientii existenti ai companiei.
- Gestionarea ?i m?rirea portofoliului de clien?i
- Prezentarea catre clienti a proprietatilor disponibile cele mai bune adecvate în func?ie de
a?tept?rile ?i cerintele acestora
- Asigurarea sprijinului financiar ?i intocmirea documentatiei necesare desfasurarii
activit??ii, cat ?i pentru fiecare tranzac?ie in parte, pân? la închiderea acesteia.
Coordonator Financiar Administrativ, SC Interdevelopment SRL
februarie 2007 - februarie 2008 (un an si 4 saptamani)
Am actionat ca suport opera?ional în cadrul proiectelor, pe de o parte, ?i ca
administrator financiar pe de alt? parte.
Ca suport opera?ional în cadrul proiectelor specifice:
- Asigurarea ca toate conditiile ?i resursele necesare pentru implementarea proiectelor
sunt stabilite.
- Planificarea, coordonarea ?i punerea în aplicare a activit??ilor în conformitate cu
calendarul activit??ilor
- Furnizarea de rapoarte tehnice interne s?pt?mânale ?i trimestriale, privind activit??ile
implementate in cadrul proiectului
- Comunicarea cu echipa de management, precum ?i cu partenerii responsabili pentru
realizarea proiectelor
- Furnizarea de informa?ii ?i acordarea de sprijin cu privire la aspectele legate de
organizarea proiectelor;
- Comunicarea ?i lucrul în echipe
În calitate de administrator financiar:
- Men?inerea rela?iilor cu furnizorii, clientii, bancile, precum ?i cu exper?ii str?ini,
implica?i în proiectele companiei
- Supravegherea procesului de modernizare ?i de construire a noului sediu al companiei
din Bucuresti.
- Participarea la negocierea contractelor cu noii clienti
- Participarea la elaborarea planurilor de afaceri ale companiei
- Implicarea activ? în proiectele companiei prin: asigurarea coordon?rii echipelor din
cadrul proiectelor, interac?iunea cu clien?ii în scopul de a satisface nevoile acestora,
ac?ionând ca un mentor – specialist in cadrul echipei;
- Executarea alte sarcini atribuite ad-hoc, necesare desfasurarii activitatii companiei.
Business Development Manager, SC Bivolul Advertising SRL
decembrie 2005 - ianuarie 2007 (un an si 2 luni)
- Prospectarea pietii in vederea gasirii unor noi clienti
- Negocierea contractelor cu clientii
- Prospectarea pietii de profil la nivel mondial in scopul obtinerii de informatii referitoare la noi
echipamente
- Supervizarea echipei/echipelor implicate in evenimentele pentru care compania a fost contractata
- Participarea la evenimente ca reprezentant al companiei
- Stabilirea target-urilor de vanzari si definirea strategiilor pentru obtinerea acestor target-uri
- Comunicari catre clienti cu privire la achizitionarea de noi echipamente de catre companie.
Economist, SC Tricomarion SRL
noiembrie 2005 - februarie 2007 (un an si 3 luni)
- Intocmirea documentelor contabile (registrul de cas?, registru banca, NIR, rapoarte de
cheltuieli, declara?ii fiscale, inregistrari contabile);
- Participarea la elaborarea balantei ?i a bilan?ului contabil - preg?tirea documentelor
pentru revizuirea si aprobarea de catre contabilul companiei;
- Pastrarea si arhivarea tuturor documentele contabile emise în cadrul societ??ii, în
conformitate cu reglement?rile legislative
- Furnizarea rapoartelor solicitate de management (situatii vanzari, previziuni, etc)
- Men?inerea rela?iei ?i oferirea suportului pentru furnizori, clien?i, b?nci ?i diverse
institu?ii, în ceea ce prive?te activit??ile financiare ?i de contabilitate
- Participarea la sfâr?itul anului la inventarierea fizic? a m?rfurilor ?i mijlocelor fixe ale
companiei.
Studii Marius Grigoriu
facultate: Academia de Studii Economice
octombrie 2001 - iunie 2005 (3 ani si 8 luni), Bucuresti
Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori
facultate: Academia de Studii Economice
octombrie 1999 - iunie 2003 (3 ani si 8 luni), Bucuresti
Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune
liceu: Liceul de Informatica
septembrie 1995 - mai 1999 (3 ani si 8 luni), Piatra Neamt
Programare. In urma absolvirii liceului am devenit Programator Analist Ajutor
Hobby-uri
Afacerile, IT-ul, muzica, calatoriile, sportul.