Nu esti membru KeyPeople? Creeaza-ti contul!
Prenumele:*
Numele de familie:*
Adresa de email:*
Nume de utilizator (username):*
Parola de acces:*
Confirma parola:*
Nume companie:*
Pozitie ocupata:*
Introdu textul din imagine:*
Esti membru KeyPeople? Intra in cont!
Nume de utilizator:
Parola de acces:
Serviciul de HR KeyJobs poate fi accesat gratuit pana pe 31 decembrie 2013. Beneficiaza de avantajele portalului de resurse umane!

Oana Ionita

project manager, fundraiser, PR consultant, Nasui Colectie privata & Galerie

Motto personal: To have an idea, have lots of them. And then decide upon one and go through with it.

Arii profil: Pagina personala - Info - Parteneri - Web
Despre Oana Ionita
Pozitia curenta:
project manager, fundraiser, PR consultant
Zonele tarii unde fac afaceri:
Data nasterii:
15 aprilie 1979 (43 ani si 4 luni)
Locul nasterii:
Galati
Stare civila / familie:
necasatorit(a)
Membru KeyPeople de:
12 ani si 9 luni
Activitate profesionala Oana Ionita
project manager, fundraiser, PR consultant, Nasui Colectie privata & Galerie
decembrie 2010 (11 ani si 8 luni)
-creeare, promovare, derulare de proiecte curatoriale (artisti romani contemporani, in tara si strainatate)
-creeare, fundraising, promovare, derulare de proiecte de educatie culturala (studenti, masteranzi facultati/universitati arta Romania)
Consultant PR, Reper 21
noiembrie 2010 - august 2011 (8 luni si 2 saptamani)
-creare strategie de comunicare pe primul an de proiect
-promovare lansare proiect
-promovare conferin?? lansare proiect, cu un target de 120 de participan?i, reprezentan?i sector non-profit
-creare materiale de comunicare (prezent?ri, comunicate de pres?, Q&A etc.)
-creare de produse media (video virale cu reprezentan?i sector non-profit ?i exper?i)
-dezvoltare de parteneriate media
- -activit??i de PR (media pitching, cre?terea num?rului de beneficiari din sectorul non-profit etc.)

----------------------------------------------
www.reper21.ro
www.societal.ro
----------------------------------------------
project manager & PR cultural, Modernism.ro
aprilie 2010 (12 ani si 4 luni)
-dezvoltare materiale de comunicare
-dezvoltare servicii culturale ?i de publicitate
-activit??i PR
-gestionare mass-media
-management de proiect

----------------------------------------------
www.modernism.ro
----------------------------------------------
Manager comunicare, organizator de evenimente, project manager, Fundatia Ratiu Romania
februarie 2009 - martie 2011 (2 ani si o luna)
-dezvoltare, îmbun?t??ire instrumente comunicare (website oficial, materiale proiect, site-uri dedicate pe proiect, communicate de pres?, prezent?ri, propuneri parteneriat, baze de date de ONG-uri etc.)
-dezvoltare parteneriate ?i parteneriate media
-comunicare continua cu parteneri de proiect, parteneri media, mass-media, trustees funda?ie, organizatori de proiecte similare, alte organiza?ii non-profit
-mentinere contact cu to?i partenerii de proiect
-propunere ?i coordonare strategii de marketing
-dezvoltare ?i îmbun??ire brand al Funda?iei, ac?iuni continue de PR (media pitching, articole mass-media, participare la evenimente etc.)
-creare strategii de comunicare per proiect
-generare strategie de comunicare anual?
-gasire de oportunit??i de finan?are
-management de proiect

----------------------------------------------
www.fundatiaratiuromania.eu
----------------------------------------------
Account, MMD Corporate, Public Affairs & Public Relations Consultants
iulie 2008 - ianuarie 2009 (7 luni si 3 zile)
-activit??i de rela?ii publice ?i responsabilitate social? corporatist? (CSR) pentru diver?i clien?i corporate
-rapoarte s?pt?mânale, lunare, anuale
-analize media
-monitorizare
-rapoarte situa?ii criz?
-propuneri
-organizare de evenimente

----------------------------------------------
www.grayling.com
----------------------------------------------
coordonator comunicare, Asociatia Sibiu Capitala Culturala Europeana 2007
decembrie 2006 - ianuarie 2008 (un an si o luna)
-resposabilitatea comunic?rii Programului Sibiu Capitala Cultural? European? 2007 prin:
*bro?uri lunare cu programul integral al evenimentelor,
*cataloage bianuale,
*machete presa s?pt?mânale,
*spoturi TV s?pt?mânale,
*advertoriale s?pt?mânale,
*newslettere s?pt?mânale,
*site-ul oficial,
*conferin?e de pres?,
*afi?aj ?i distribu?ie de materiale informative
*distribu?ie materiale promo?ionale
*outdoor
- centralizare ?i monitorizare a cre?rii, producerii ?i distribu?iei pliantului lunar,
- centralizare ?i monitorizare a producerii ?i distribu?iei a catalogului bianual,
-pregatire, predare, monitorizare materiale mass-media (machete presa, editoriale, spoturi radio, spoturi TV )
-monitorizare a planurilor pe toat? media contractata (presa scris?, radio, TV)
-monitorizare a comunic?rii prin intermediul newsletterului ?i a site-ul oficial
-organizare a conferin?elor de pres? pe proiectele derulate în cadrul Programului
-producere ?i monitorizare a distribu?iei de materiale promo?ionale
-monitorizare outdoor Sibiu (bannere, prisme, steaguri, autobuze)
-pastrarea leg?turii cu partenerii Programului Sibiu 2007 ?i asigurarea îndeplinirii rela?iei contractuale cu ace?tia
-pregatire campanii de comunicare proiecte culturale Program Sibiu 2007 (de la producere materiale informative pân? la distribu?ia informa?iei pe varii mass-medii)
-comunicarea proiectelor Asocia?iei Sibiu 2007

----------------------------------------------
www.sibiu2007.ro
----------------------------------------------
Studii Oana Ionita
curs: UNIDO
martie 2008 - aprilie 2009 (un an si o luna), Bucuresti
CSR consultant
curs: Funda?ia pentru o Societate Deschis?
octombrie 2005 - iunie 2006 (8 luni si 3 zile), Bucuresti
Curs “Competen?? în comunicare: Formarea organiza?iilor neguvernamentale în rela?ii publice"
facultate: Universitatea Bucuresti
octombrie 1998 - iunie 2002 (3 ani si 8 luni), Bucuresti
Specialist în Studii Culturale Europene
master: Universitatea de arhitectura Ion Mincu

Master în Antropologia Spa?iului Sacru
Hobby-uri
Studiu responsabilitate social? corporatist?, dezvoltare durabil?. Studiu pia?? art? contemporan? româneasc?. Studiu resurse finan?are proiecte culturale ?i sociale în România. Studiu antropologie, sociologie. Calatorii. Natur?.